สมุนไพรช่วยขับปัสสาวะ

UFABET

สมุนไพรช่วยขับปัสสาวะ

UFABET

1. ไคร้หางนาค
ชื่ออื่น เสียวน้ำ ตะไคร้หางสิงห์ เสียวเล็ก เสียวน้อย
ลักษณะ ไม้พุ่ม สูง 1-3 เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับ
รูปขอบขนาน กว้าง 2-4 ซม. ยาว 1-1.5 ซม.
ดอกช่อออกเป็นกระจุกที่ซอกใบ ดอกย่อยแยกเพศ
อยู่บนต้นเดียวกัน กลีบรวมสีขาวนวล ผลเป็นผลสด
รูปทรงกลม
ประโยชน์ทางสมุนไพร ต้น ใช้ทั้งต้นมีรสจืด เป็นยาขับปัสสาวะ
2. โด่ไม่รู้ล้ม
ชื่ออื่น ขี้ไฟนกคุ่ม คิงไฟนกคุ่ม เคยโป้ หญ้าไก่นกคุ่ม หญ้าปราบ หญ้าสามสิบสองหาบ หนาด ผาหนาด
มีแคลน
ลักษณะ ไม้ล้มลุก ลําต้นสั้น ใบเดี่ยว เรียงสลับเป็นวงรูปขอบขนาน หรือรูปใบหอกกลับ กว้าง 2- 6 ซม. ยาว
10-25 ซม. มักแผ่ราบไปกับผิวดิน ขอบใบหยักฟันเลื่อย ท้องใบมีขนมากกว่าหลังใบ
ดอกช่อแทงออกจากกลางต้น ก้านช่อแตกแขนงได้ ดอกย่อยขนาดเล็ก กลีบดอกสีม่วงออกเป็นกระจุก
ที่ปลายก้านดอกรองรับด้วยใบประดับแข็ง ผลแห้ง ไม่แตก
ประโยชน์ทางสมุนไพร ใช้ใบต้มน้ำกินเป็นยาขับปัสสาวะ ขับพยาธิ ไส้เดือน และกระตุ้นกําหนัด
3. นางแย้ม
ชื่ออื่น ปิ้งชะมด ปิ้งช้อน ปิ้งสมุทร ส้วนใหญ่
ลักษณะ ไม้พุ่ม ลําต้นตั้งตรง สูง 1.5-3 เมตร ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม รูปไข่ กว้าง 8-11 ซม. ยาว 12-16 ซม.
ผิวใบมีขนละเอียดทั้งสองด้าน ดอกช่อออกที่ปลายกิ่ง ดอกย่อย คล้ายดอกมะลิซ้อน กลีบดอกสีขาว
ด้านนอกสุดของช่อกลีบดอกสีม่วงแดงสลับขาว กลีบเลี้ยงสีม่วงแดง ไม่มีทั้งเกสร ตัวผู้และเกสรตัวเมีย
ประโยชน์ทางสมุนไพร ใช้รากเป็นยาขับปัสสาวะ แก้โรคไตพิการ (โรคในทางเดินปัสสาวะ
มีปัสสาวะขุ่นข้น เหลืองหรือแดง มักมีอาการแน่นท้อง กินอาหารไม่ได้)
4. ไผ่รวก
ชื่ออื่น ตีโย รวก ฮวก
ลักษณะ ไม้จําพวกไผ่แตกกอหนาแน่น กิ่งก้านมีหนามแหลม ลําต้นตั้งตรง สูง 12-25 เมตร ใบเดี่ยวเรียงสลับ
รูปดาบ กว้าง 1- 2.5 ซม. ยาว 4-20 ซม. ดอกช่อแยกแขนง ไม่มีกลีบดอก มีแต่ใบประดับ 2 ใบ ผลแห้ง
ไม่แตก UFABET

UFABET

ประโยชน์ทางสมุนไพร ใช้ทั้งต้น ต้มน้ำดื่มแก้ปวดท้อง อาหารไม่ย่อย อาหารเป็นพิษ ปวดแสบลิ้นปี่
5. สายน้ำผึ้ง
ลักษณะ ไม้เถาเลื้อยพัน ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามรูปไข่แกมขอบขนานหรือรูปใบหอก กว้าง 1.5-3 ซม. ยาว 3-6
ซม. ดอกช่อออกเป้นกระจุกที่ซอกใบและปลายกิ่ง กลีบดอกสีครีม แล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลืองส้ม
ผลเป็นผลสดรูปกลม เมื่อสุกมีสีดำ
โยชน์ทางสมุนไพร ใช้ทั้งต้นแก้บิด ท้องเสีย ถ่ายเป็นเลือด ลำไส้อักเสบ โรคกระเพาะอาหาร ขับปัสสาวะ
รักษาฝี แผลเปื่อย มีการทดลองกับผู้ป่วย พบว่ามีฤทธิ์แก้ท้องเสีย
6. หญ้าหนวดแมว
ชื่ออื่น พยับเมฆ
ลักษณะ ไม้พุ่ม สูง 0.5-1 เมตร กิ่งและก้านสี่เหลี่ยมสีม่วงแดง ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม
รูปไข่แกมสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด กว้าง 2-4 ซม. ยาว 4-7 ซม. ขอบใบหยักฟันเลื่อย ดอกช่อออกที่ปลายกิ่ง มี 2
พันธุ์ คือพันธุ์ดอกสีขาว และพันธุ์ดอกสีม่วงน้ำเงิน เกสรตัวผู้ยื่นพ้นกลีบดอกออกมายาวมาก ผลแห้ง
ไม่แตก รูปรี ขนาดเล็ก
ประโยชน์ทางสมุนไพร ใช้ทั้งต้นเป็นยาขับปัสสาวะ แก้โรคปวดตามสันหลังและบั้นเอว
ใบเป็นยารักษาโรคเบาหวาน และลดความดันโลหิต มีการทดลองใช้ใบแห้ง เป็นยาขับปัสสาวะ
ขับกรดยูริกซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเกาต์ และรักษาโรคนิ่วในไตกับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
โดยใช้ใบแห้งประมาณ 4 กรัม ชงกับน้ำเดือด 750 ซี.ซี. ดื่มต่างน้ำตลอดวัน ได้ผลเป็นที่พอใจของแพทย์
พบว่าในใบมีเกลือโพแทสเซียมสูง ผู้ป่วยโรคหัวใจไม่ควรใช้
สมุนไพรช่วยขับประจําเดือน

1. กระบือเจ็ดตัว
ชื่ออื่น กะเบือ กําลังกระบือ ลิ้นกระบือ
ลักษณะ ไม้พุ่ม สูง 0.5-1.5 เมตร ใบเดี่ยวเรียงสลับเวียนรอบกิ่ง รูปใบหอก หรือรูปใบหอกแกมรูปไข่ กว้าง
2-4.5 ซม. ยาว 4-13 ซม. หลังใบสีเขียว ท้องใบสีแดง ดอกช่อออกที่ปลายกิ่ง แยกเพศ
ช่อดอกตัวผู้มีดอกย่อยจํานวนมาก ช่อดอกตัวเมียมีเพียง 2-3 ดอก ผลแห้ง แตกได้ มี 3 พู
ประโยชน์ทางสมุนไพร ใช้ใบตํากับเหล้าคั้นน้ำ กินเป็นยาขับเลือด และน้ำคาวปลาหลังคลอด
การทดลองในสัตว์พบว่า สารสกัดด้วยแอลกอฮอล์มีฤทธิ์บีบมดลูก
2. เจตมูลเพลิงขาว
ชื่ออื่น ปิดปิวขาว

ลักษณะ ไม้พุ่ม ลําต้นตั้งตรง หรือพาดพันบน ต้นไม้อื่น ๆ สูง 1-2 เมตร ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปไข่
แกมขอบขนานหรือรูปขอบขนาน กว้าง 2-5 ซม. ยาว 3-9 ซม. สีเขียวแกมเหลือง ดอกช่อออกที่ปลายกิ่ง
ดอกย่อยหลายดอก กลีบดอกสีขาว เกสรตัวผู้ สีม่วงน้ำเงิน กลีบเลี้ยงมีต่อมน้ำหวานติดมือ
ผลแห้งรูปขอบขนาน แตกได้เป็น 5 ปาก มีร่องตามยาว
ประโยชน์ทางสมุนไพร ลําต้น ราก มีรสร้อน ใช้แทนรากเจตมูลเพลิงแดงได้ มีสรรพคุณขับประจําเดือน
ขับลมในกระเพาะและลําไส้ แก้ริดสีดวงทวาร เข้ายาบํารุงธาตุ บํารุงโลหิต สารสกัดจากรากมีฤทธิ์บีบมดลูก
และมีฤทธิ์ต้านการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อรา สาร Plumbagin
ที่แยกได้จากรากมีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง ลดไขมันในเลือด และยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
3. เจตมูลเพลิงแดง
ชื่ออื่น ปิดปิวแดง ไฟใต้ดิน
ลักษณะ ไม้พุ่ม สูง 0.8-1.5 เมตร ลําต้นกลมเรียบ มีสีแดงบริเวณข้อ ใบเดียวเรียงสลับ รูปไข่แกมวงรี กว้าง 3-
5 ซม. ยาว 6-10 ซม. ดอกช่อออกที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงมีต่อม ซึ่งเมื่อจับจะรู้สึกเหนียว กลีบดอกสีแดง ผลแห้ง
แตกได้
ประโยชน์ทางสมุนไพร รากแห้ง ใช้ขับประจําเดือน กระจายลม บํารุงธาตุ รักษาโรคริดสีดวงทวาร
พบว่ามีสาร Plumbagin ซึ่งมีฤทธิ์กระตุ้นการบีบตัวของมดลูกและลําไส้ ช่วยให้มีการหลั่งน้ำย่อยเพิ่มขึ้น
เพิ่มความ อยากอาหาร แต่ควรระวังในการใช้ เนื่องจาก Plumbagin ระคายเคืองต่อทางเดินอาหาร
และอาจเป็นพิษได้
4. ยอ
ชื่ออื่น มะตาเสือ ยอบ้าน
ลักษณะ ไม้พุ่ม สูง 2-6 เมตร ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปวงรี กว้าง 8-15 ซม. ยาว 10-20 ซม.
หูใบอยู่ระหว่างโคนก้านใบ ดอกช่อออกที่ซอกใบ ฐานดอกอัดกันแน่นเป็นรูปทรงกลม กลีบดอกสีขาว
ผลเป็นผลสด เชื่อมติดกันเป็นผลรวม ผิวเป็นตุ่มพอง
ประโยชน์ทางสมุนไพร ผล ตํารายาของเวียดนาม ระบุว่า ผลเป็นยาขับเลือดต่าง ๆ
ขับประจําเดือนด้วยยาไทยใช้ผลสดดิบหรือห่าม ฝานเป็นชิ้นบาง ย่างหรือคั่วไฟอ่อน ๆ ให้เหลือง
ต้มหรือชงกับน้ำดื่มแก้คลื่นไส้อาเจียน สารที่ออกฤทธิ์คือ Asperuloside
5. ว่านชักมดลูก
ลักษณะ ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 1 เมตร
หัวใต้ดินขนาดใหญ่ อาจยาวถึง 10 ซม.
เนื้อสีส้มถึงสีส้มแดง ใบเดี่ยว เรียงสลับ
ออกเป็นกระจุกเหนือดิน

รูปวงรีหรือรูปวงรีแกมใบหอก กว้าง 15-20 ซม. ยาว 40-90 ซม. มีแถบสีม่วง กว้างได้ถึง 10 ซม.
บริเวณกลางใบ ดอกช่อเชิงลด ออกที่บริเวณกาบใบ ก้านดอกยาว 15-20 ซม. กลีบดอกสีแดงอ่อน
ใบประดับสีม่วง เกสรตัวผู้ที่เป็นหมัน แปรรูปคล้ายกลีบดอกสีเหลือง ผลแห้ง แตกได้
ประโยชน์ทางสมุนไพร ใช้เหง้ารักษาอาการประจําเดือนมาผิดปกติ ช่วยย่อยอาหาร

สนับสนุนโดย ยูฟ่าเบท

Back