ทําเลร้านกาแฟที่ดีมีที่ไหน

Ufabet

ทําเลร้านกาแฟที่ดีมีที่ไหน

ufabet

ทําเลดีหายากยิ่งกว่าทองแล้วเราจะไปหาทําเลดีๆ ได้ที่ไหน ตอนนี้แม้กระทั่งในปั้มน้ำมันก็มีร้านกาแฟแล้วเกือบทุกปั้ม ทําเลที่มองว่ายังมีโอกาสอยู่คือ ทําเลในโรงพยาบาล สถานที่ราชการขนาดใหญ่ แล้วก็มหาวิทยาลัย เพราะเป็นกลุ่มคนทํางานและนักศึกษาที่มักมีไลฟ์สไตล์ในการดื่มกาแฟอยู่แล้ว ทําเลในโรงพยาบาลก็อาจเริ่มหายากแล้วเพราะโรงพยาบาลใหญ่ๆ เกือบทุกแห่งก็มีร้านกาแฟจับจองพื้นที่ไปแล้ว แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ บางทําเลคนทั่วไปอาจมองข้ามแต่เป็นทําเลที่มีศักยภาพ เช่น ทําเลในโรงพยาบาลสัตว์ ufabet

สาขาร้านกาแฟในโรงพยาบาลสัตว์ของจุฬา ตอนแรกก็ไม่คิดว่าทำเลนี้จะไปได้ดี เพราะคิดว่าคนที่นําสัตว์มารักษาคงมีไม่มาก แต่พบว่า คนที่นําสัตว์เลี้ยงมารักษาต้องมาเข้าคิวแต่เช้า และเขาไม่สามารถเดินออกไปหาอาหารรับประทานที่โรงอาหารของจุฬาได้ เพราะโรงอาหารห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไป แต่คนรักสัตว์จะให้เขาปล่อยสัตว์เลี้ยงไว้ตามลําพังก็คงไม่ได้ ดังนั้นร้านกาแฟในทําเลนี้จึงขายกาแฟและขายอาหารง่ายๆ ปรากฏว่าขายดีมาก แต่ร้านนี้พนักงานก็จะมีหน้าที่พิเศษเพิ่มขึ้นมาคือ หน้าที่เก็บอุจจาระสุนัขด้วย ซึ่งพนักงานในสาขานี้ก็ต้องเลือกคนที่รักสัตว์ เพราะจะต้องพบกับสัตว์หลากหลายรูปแบบอยู่เสมอ
โอกาสของทําเลในต่างจังหวัด
เมื่อทําเลดีๆ ในกรุงเทพฯ หายากเหลือเกิน หลายคนเริ่มถามถึงต่างจังหวัด รวมทั้งคนที่อยู่ต่างจังหวัดก็กําลังสนใจอยากเปิดร้านกาแฟมากขึ้น สําหรับทําเลในต่างจังหวัดที่มีการพูดถึงกันมากคือ ทําเลในปั้มน้ำมัน ทําเลในแหล่งท่องเที่ยว ทําเลในปั้มน้ำมันเป็นทําเลที่มีศักยภาพสูง เพราะมีผู้คนสัญจรไปมาอยู่เสมอ และกลุ่มคนที่มีรถมักจะเป็นคนที่มีศักยภาพ ส่วนทําเลในแหล่งท่องเที่ยวนั้นได้เปรียบในเรื่องจํานวนคนที่เดินทางมาท่องเที่ยว และคนที่มาท่องเที่ยวมักเป็นกลุ่มที่มีกําลังทรัพย์และพร้อมที่จะจับจ่ายใช้สอยอยู่แล้ว นอกจากนี้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวซึ่งมีเงินสะพัด มักจะมีฐานะดีกว่าประชาชนในท้องถิ่นที่ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยว
บางคนอาจจะคิดว่าคนต่างจังหวัดไม่ดื่มกาแฟสดเพราะราคาแพงแต่จริงๆแล้วคนต่างจังหวัดรู้จักกาแฟสดมานานแล้วเหมือนกัน สังเกตว่าเวลาเราเดินทางไปต่างจังหวัดจะเห็นร้านกาแฟสดที่มีร้านอยู่ริมถนนขึ้นป้ายเชิญชวนให้คนที่ขับรถผ่านไปมาแวะเข้าไปหยุดพักดื่มกาแฟสด ทําเลร้านกาแฟในต่างจังหวัดจึงยังมีโอกาสอยู่โดยเฉพาะในจังหวัดใหญ่ๆ หรือในอําเภอใหญ่ๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องทําการวิเคราะห์ทําเลให้ละเอียดว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่มีไลฟ์สไตล์ดื่มกาแฟหรือไม่ ดื่มกาแฟชนิดไหน เคยมีร้านกาแฟมาเปิดในละแวกนี้แล้วหรือไม่ รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มีรายได้เฉลี่ยมากน้อยเพียงใด และน่าจะมีกําลังซื้อกาแฟแก้วละเท่าใด การวิเคราะห์ทําเลจะมีผลกับการลงทุน การออกแบบตกแต่งร้าน และการกําหนดราคาขายด้วย เพราะหากเราทราบอยู่แล้วว่าประชาชนในแถบนี้ ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย 500 บาทต่อวัน ก็คงเป็นไปได้น้อยที่จะหันมาดื่มกาแฟ แก้วละ 50 บาทต่อวัน แต่หากเป็นแก้วละ 20-25 บาท ก็น่าจะเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
การวิเคราะห์ทําเล
อย่างไรก็ตาม การเลือกทําเลยังต้องมีการวิเคราะห์ทําเลอย่างละเอียด เช่น ในบริเวณย่านนั้นมีผู้คนสัญจรไปมามากก็จริง แต่เป็นการสัญจรที่ไม่สะดวกในการซื้อกาแฟ เช่น ร้านกาแฟบนสถานีรถไฟฟ้า หากมองผิวเผินเป็นทําเลที่ดีมาก ผู้คนสัญจรไปมาจํานวนมาก แต่อย่าลืมว่าบนรถไฟฟ้าห้ามนำเครื่องดื่มขึ้นไป และคนที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้ามักจะกําลังเร่งรีบ
เคยมีร้านกาแฟที่เปิดบนสถานีรถไฟฟ้า ร้านบนรถไฟฟ้า เราต้องเตรียมถุงพลาสติกไว้ เพราะหากคนซื้อต้องการซื้อเพื่อหิ้วขึ้นบนรถไฟฟ้าต้องใส่ถุงพลาสติกปิดให้มิดชิด แต่ร้านในทําเลรถไฟฟ้าก็มีข้อดีคือการที่คนเดินทางผ่านไปมาจํานวนมากเป็นการสร้างแบรนด์ให้กับสินค้าได้ดีมาก เพราะคนจํานวนมากหมุนเวียนมาเห็นยี่ห้อร้านเราทุกวัน เมื่อไปเห็นร้านที่สาขาอื่นๆ เขาก็จะจําได้ และอาจจะตัดสินใจซื้อจาก แบรนด์ที่เขาจดจําได้นั่นเอง หรือทําเลในอาคารสํานักงานเราต้องทําการวิเคราะห์ได้เลยว่ามีคนทํางาน ในตึกนี้กี่คน สมมติว่ามีคนทํางานในตึกนี้ 500 คน หากซื้อกาแฟของเรา แค่วันละ 10% คือ ซื้อกาแฟของเราวันละ 50 แก้ว ขายแก้วละ 30 บาท มีรายได้วันละ 1,500 บาท เพียงพอหรือไม่สําหรับค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนโดยเฉพาะค่าเช่าในทําเลนั้น ต้องบอกความจริงว่าทําเลดีๆ หายากมากในตอนนี้ ทําเลลักษณะที่ดี ไม่ว่าจะเป็นตลาด ย่านการค้า ศูนย์การค้า อาคารสํานักงาน ล้วนมีร้านกาแฟอยู่เกือบหมดแล้ว หรือหากเราโชคดีอาจได้ทําเลเหล่านี้มาในช่วงที่คนที่ทําอยู่เดิมกําลังจะเลิกทํา แล้วเราไปเซ้งกิจการมา แต่ก่อนจะเซ้งกิจการอะไรก็ต้องดูก่อนด้วยว่าเขาเลิกทําเพราะขาดทุนหรือว่าเลิกทําเพราะกําลังจะไปทําอย่างอื่นแทน หากเขาเลิกทําเพราะขาดทุน และเราต้องการทําเลแห่งนั้นจริงๆ เราต้องวิเคราะห์ให้ขาดเลยว่า เจ้าของเดิมขาดทุนเพราะอะไร หากเห็นปัญหาที่ชัดเจนและแน่ใจว่าเราแก้ไขได้จึงเข้าไปทําต่อ แต่หากเจ้าของเดิมขาดทุนเพราะทําเลตรงนั้นมันไม่ดีจริงๆ เราก็ไม่ควรไปทําต่อ เพราะเป็นเรื่องยากมากที่จะแก้ไขให้ทําเลไม่ดีกลับมาดีได้

สนับสนุนโดย ufabet ทางเข้า

Back